Tohtoritutkijapooli kansainvälistää suomalaisen silmätutkimuksen nuorta sukupolvea

Silmätautien tutkimusta tukevien säätiöiden tohtoritutkijapooli (”Tohtoritutkijapooli”) on viiden silmätauteja, -vikoja ja -vammoja koskevaa tutkimusta sääntöjensä mukaan tukevan suomalaisen säätiön yhteenliittymänä perustama apurahavaranto. Tohtoritutkijapooli on tarkoitettu edistämään silmätutkijoiden hakeutumista tutkimustyöhön ulkomaille lääketieteen tai filosofian tohtorin tutkinnon jälkeen. Apurahan voi saada tutkijalääkäri tai muu väitellyt silmätutkija yhtä hyvin kliiniseen kuin perustutkimukseen.

Tohtoritutkijapooli edistää suomalaisen silmätutkimuksen kansainvälistymistä tarjoamalla yhdestä lähteestä rahoituksen vähintään puoli vuotta ja enintään kaksi vuotta kestävään tutkimusjaksoon silmätutkijoille, jotka jatkavat väitöskirjan jälkeen tutkimustyötä ulkomailla.

Tohtoritutkijapoolin kautta apurahoja voi hakea sekä keväällä että syksyllä.

 

AJANKOHTAISTA

Syksyn haku on alkanut

Kutsu vastaanottavasta laitoksesta on hakemuksen olennainen osa

Tohtoritutkijapoolin apurahan saaminen edellyttää hakijalta sitovaa kutsua vastaanottavasta tutkimuslaitoksesta ja tämän laitoksenkin hyväksymää riittävän yksityiskohtaista tutkimussuunnitelmaa. Näiden hankkiminen hakijan on syytä käynnistää heti, kun aikomus tohtoritutkijapoolin apurahan hakemisesta on herännyt, jotta tarvittavat asiakirjat ovat valmiina ennen hakuajan päättymistä.

Huomiota kannattaa lisäksi kiinnittää hakemukseen liitettävän menoarvion laatimiseen. Menoarvion tulee perustua luotettavaan arvioon toteutumista menoista ja myös sen tulee olla riittävän yksityiskohtainen.

Tohtoritutkijapooliin osallistuvat säätiöt eivät sen toimiessa pääsääntöisesti myönnä omassa haussaan apurahoja ulkomaiseen työskentelyyn, vaan tällaiset hakemukset lähetetään tohtoritutkijapoolille sen hakuaikoina.

Syksyn haku päättyy syyskuun 15. päivänä.

Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapooli

Salomonkatu 17 A, 5 krs. 
00100 Helsinki

asiamies@silmasaatio.fi 
puhelin  040 770 3337